slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Acht scholen op bezoek bij de Historische Kring

Donderdagmiddag (23 maart 2023) was er een bijzondere bijeenkomst in het Historisch Centrum Ab Goutbeek in de Trefkoele+.

 

Vertegenwoordigers van de acht basisscholen in Dalfsen, Oudleusen, Hoonhorst, Ankum en Emmen kregen een lespakket voor de groepen 7 en 8 uitgereikt door de Historische Kring Dalfsen (HKD).

Toen de plannen voor het opgraven van het vliegtuig in Millingen bekend werden in 2019 kwamen Henk Makkinga en Jan Sibelt van de HKD in contact met de Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland van Johan de Noord en Gisela Mallant.
Die stichting was bezig met een lespakket over de luchtoorlog in Noord Holland naar aanleiding van een opgraving daar. Zo’n lespakket zag de HKD voor Dalfsen ook wel zitten, als die maar niet alleen over de luchtoorlog zou gaan.

Corona zorgde voor vertraging, maar in 2022 werd er vaart achter gezet. Positief daarbij was de inzet van de gemeente Dalfsen.
De HKD kon door gebruik te maken van de subsidieregeling “ Initiatieven uit de samenleving” een opdracht geven aan de Stichting. De cultuurcoach van de gemeente, Irene van de Vegte, peilde de belangstelling van de scholen en organiseerde overleg.

De HKD zorgde voor de inhoudelijke informatie over de oorlog in Dalfsen en de scholen, vertegenwoordigd door Ineke Kok, Harm Jan Haak en Cristian Sportel, gaven aan wat er gevraagd werd aan lesmethoden.
Dat leverde een uitgekiend en gevarieerd lespakket op dat  uit 5 lessen bestaat. De kinderen krijgen een leesboekje over de belevenissen van een in Dalfsen neergestorte piloot, er zitten onderzoekopdrachten in, kinderen moeten zelf bronnen raadplegen en een monument in de klas bedenken. Het pakket heet weliswaar  “Uit de lucht Dalfsen”, maar bevat alle aspecten van de oorlog: vervolging, verzet en bevrijding.

Bijzonder onderdeel is een bezoek van de Historische Kring. Daar krijgen de kinderen het verhaal van piloot Oliver Korpela voorgeschoteld.
Zijn vliegtuig stortte neer bij Feijen aan de Welsummerweg. Daar, en ook op alle andere crashlokaties, heeft de HKD een informatiebord geplaatst. Verder krijgen de kinderen tijdens een speurtocht in het Historisch Centrum allerhande vragen en opdrachten over de geschiedenis van Dalfsen en omgeving.

Bij de presentatie ontbraken Johan de Noord en Gisela Mallant door gezondheidsproblemen. Lotte Horst verving hen.
Het laatste lespakket werd uitgereikt aan wethouder Jan Uitslag. Die gaf aan dat hij zeer in zijn nopjes was met het resultaat en met het enthousiasme van de scholen en de samenstellers van het pakket. Hij zou het pakket de volgende dag op zijn kantoor in het zicht zetten. Het is nu aan de scholen om met behulp van het lespakket de kennis van de kinderen van de groepen 7 en 8 over de oorlog in Dalfsen en omgeving op een eigentijdse wijze op peil te brengen.


 

Foto's: Johan Bokma van DalfsenNet

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English