slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Het complete dialectalfabet staat op de site!


De werkgroep Dialect van de Historische Kring Dalfsen (HKD) heeft in het verleden heel veel woorden, uitdrukkingen en teksten in het dialect van Dalfsen, Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst verzameld.
De overgebleven leden van de werkgroep (Wim van Oenen, Ab Goutbeek en Jan Sibelt hebben alle dialectwoorden die in de loop der jaren verzameld zijn op een rijtje gezet van A tot en met Z. De afgelopen perioden zijn die achtereenvolgens op de site geplaatst. Iedereen kan ze nu raadplegen. U vindt het alfabet onder het kopje Werkgroepen>Dalser Dialect>Dialect alfabet


Aan alles komt een eind, ook aan het alfabet. Dit was de laatste zet.

De volgende zet worden de uitdrukkingen en gezegdes. Maar daar (veel) later meer over. 

 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English