slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Raboclubsupportcampagne
Mogen we jullie stem van de RABOCLUBSUPPORTCAMPAGNE?????

ONS DOEL IS EEN OORLOGSMONUMENT TE REALISEREN OM ONDERSTAAND VERHAAL NOOIT TE VERGETEN!!!!!!!!!!!!!!!!!Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Dalfsen!
Zo beschouwt de Historische Kring Dalfsen de gebeurtenissen op 2/3 oktober 1942.
Het is nu 80 jaar geleden dat zo’n 190 Nederlanders van Joodse komaf vanaf het werkkamp De Vecht naar het station in Dalfsen moesten lopen. Daar zijn zij op de trein naar Zwolle en Westerbork gezet en vervolgens naar de vernietigingskampen in Oost Europa afgevoerd. Geen van hen heeft het overleefd.

De HKD wil permanente aandacht voor dit drama en heeft het plan opgevat om een monument op te richten bij het station van Dalfsen. Om dat te realiseren is de HKD op zoek naar geld.
Het is de bedoeling om een vrij sober beeld te laten maken dat een uiting geeft van de gebeurtenissen die er toen gebeurd zijn, aangevuld met een informatiebord.
Dus roept de HKD iedereen op om dit initiatief te steunen en op de Historische Kring Dalfsen te stemmen!! 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English