slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Beeldbank Dalfsen


Op www.beeldbankdalfsen.nl treft u een begin aan van onze fotocollectie met omschrijvingen.
De werkgroep foto&beeldmateriaal is er druk mee om de gegevens welke in een EXCEL bestand staan te completeren en zo presentabel te maken.
De werkgroep Digitalisering zorgt voor de plaatsing op de genoemde beeldbank site.
Eén en ander na een lange voorbereidingstijd en opleidingen en met behulp van Vereniging Ni'jluusn van Vrogger (mentor) is er dus nu een start. In de loop van de tijd zullen er steeds meer foto's met omschrijvingen staan op deze beeldbank.

Het mooie is: hebt u zelf meer info dan kunt u middels een digitaal formulier welke zich onder elke foto bevindt, uw aandeel leveren in het verbeteren van onze nieuwe Beeldbank.

De werking en gebruikt spreekt voor zich. Hou de beeldbank in de gaten en wordt actief.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English