slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Voorlopig geen algemene ledenvergadering


Door de corona maatregelen kunnen wij voorlopig geen algemene ledenvergadering houden. 

En geen goedkeuring van de leden betreffende het financieel jaarverslag 2020. Balans /Verlies en Winstrekening 2020
Volgens onze statuten zou die vóór 1 juli gehouden moeten worden. 

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid van 22 april 2020 biedt de mogelijkheid om af te wijken van de statuten en de jaarvergadering maximaal 4 maanden uit te stellen. 
Daar maakt de HKD gebruik van, zodat de algemene ledenvergadering nu gepland staat voor maandag 4 oktober.
In het bulletin bij de Rondom Dalfsen van september zal de agenda worden meegestuurd.  

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Beschrijving verwerking persoonsgegevens HKD 2018
Agenda jaarvergadering 4 oktober 2021
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Inventarisatie Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Zoeken op MijnStadMijnDorp
Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English