slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Schuilhut De Kapelle

Schuilhut “De Kapelle” overgedragen aan Landschap Overijssel

Fietsers en oplettende automobilisten zullen het bijzondere bouwwerk op de hoek van de Koelmanstraat en de Molenhoekweg al wel hebben zien staan. Een hut om te schuilen bij slecht weer. Het is geen toeval dat die op deze plek staat. Ooit kruisten hier twee heel oude wegen elkaar. Een Koningsweg die van de hof Ierthe naar het hof Archem liep en van daaruit naar Essen in Duitsland. Beide hoven vielen onder het klooster oftewel Stift van Essen. De Oude Vechtsteeg is er een restant van. De andere weg, de Twentseweg, liep van Kampen naar Osnabrück, door het centrum van Zwolle en dan Salland in. Het tracé bestaat in onze buurt in stukken nog bekend als de (Oude) Twentseweg.

De hut is op instigatie van de Historische Werkgroep Hoonhorst, onderdeel van de Historische Kring Dalfsen, tot stand gebracht in het kader van het gemeente project “Het DNA van Dalfsen”.

Woensdag 19 augustus 2020 vond, in aanwezigheid van wethouder Jan Uitslag, de overdracht plaats van de schuilhut aan Landschap Overijssel. Deze zal ook het onderhoud van de hut voor haar rekening nemen. Voor de overdracht memoreerde Wim Schrijver, de animator bij de totstandkoming, het bouwproces. De uitvoering is mede te danken aan een aantal sponsoren, waarbij met name de gebroeders Hartkamp voor hele originele materialen en houtverbindingen hebben gezorgd. Een mooie plek om aan te leggen, even uit te rusten, droog te zitten en om dit voor  heel Salland unieke bouwwerk te bewonderen.


 

 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English