slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Carolien Prins onderscheiding

Carolien Prins

Toen vrijdag j.l. (24 april 2020) Carolien Prins aan het beeldbellen was met haar zoon verscheen burgemeester Erica van Lente in beeld. Zij vertelde dat het Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd had haar te onderscheiden en te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen worden haar later opgespeld in verband met het coronagebeuren.

Carolien Prins-Lievers is geen Dalfsense van geboorte, maar wel gehuwd met een van oorsprong Dalfsenaar: Reinder Prins uit de Marshoek. Nadat zij in Dalfsen zijn komen wonen in 2011 is Carolien actief geworden binnen de Historische Kring Dalfsen. In maar liefst 4 werkgroepen (Foto- en beeldmateriaal, Genealogie, Archeologie en de Activiteitencommissie) heeft zij haar sporen verdiend. Daarnaast ontpopte zij zich tot huisfotograaf van de Historische Kring. Zo heeft zij heel veel materiaal aangeleverd voor het boek de Canon van Dalfsen. Maar echt heel bijzonder was haar rol bij de  opgravingen die van 2015 tot 2017 in Oosterdalfsen plaatsvonden. Zij was daar vrijwel elke dag, onder geheimhouding, te vinden om alles op de gevoelige plaat vast te leggen. Dat heeft veel foto’s opgeleverd die in allerlei media, waaronder de Rondom Dalfsen en andere  vaktijdschriften, zijn gepubliceerd. Daarnaast heeft zij niet minder dan 5 fotoboeken samengesteld over de opgravingen: De Merovingen in Dalfsen, de Trechterbekers van Oosterdalfsen, Schatgravers en Pottenkijkers, De Schat van Dalfsen en Opgravingen in Dalfsen.

De Histoische Kring feliciteert Carolien van harte met deze Koninklijke Onderscheiding!

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English