slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

VUL DE KAS

Bij één van onze sponsoren, Jumbo Kamphuis aan de Wilhelminastraat 18 te Dalfsen, is op 25 september een actie gestart met de naam VUL DE KAS.
Bij elke € 10 aan boodschappen ontvangt u een unieke code die € 0,10 cent vertegenwoordigt. Deze code kan worden toegekend aan een deelnemende vereniging, school of instelling. Dit kunt u zelf online thuis via de computer of met het scannen van de QR code doen op
www.vuldekas.nl/jumbokamphuis.
U kunt uw code ook in de winkel bij een vereniging/school naar keuze inleveren. De vereniging/school zorgt er dan voor dat de codes worden verzilverd. De actie loopt tot en met dinsdag 27 december 2019.

Als Historische Kring Dalfsen hebben wij ons aangemeld. Wij zijn op de website opgenomen in de lijst met deelnemers onder nummer 27. In de winkel heeft de Historische Kring Dalfsen boxnummer 44.    

Bij deze roepen wij u op na het doen van boodschappen bij Jumbo Kamphuis de coupon te bestemmen aan de Historische Kring Dalfsen.


Bij voorbaat onze hartelijke dank!

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English