slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Autobusdienst “Hardon”

 Een droeve dag voor aanwonenden van de spoorlijn Deventer – Ommen deze veertiende Mei 1935.Niet alleen om het bijzondere koude en natte weer, nee Bello het boemeltreintje maakt zijn aller laatste rit door het Sallandse. Niet aan slijtage onderhevig na vijf en twintig jaar trouwe dienst maar exploitatie tekort een niet te genezen kwaal. Voor het laatst te horen de zo bekende stoomfluit als laatste groet,  ook in ons dorp liepen emoties hoog op  en minder vleiende vocabulaire uitdrukkingen    te horen die beter niet aan papier toe te vertrouwen zijn. Hoe zou ons dorp er uit hebben gezien als deze spoorlijn niet was opgeheven, misschien wel een bekende agglomeratie geworden aan een belangrijke noord-zuid verbinding, maar wie kan er in de toekomst zien, niets is zeker, of niet dan……….. maar toch, station, spoorlijn  aan de westkant van de dorpsstraat verdwenen eveneens de trein  “Bello.

Mensen van een generatie voor ons…..  het deed pijn, geslachten na hun spreken spijtbetuigingen over het verdwijnen van onze spoorverbinding.  Alleen de Stationsstraat verwijst nog naar dit roemrijke verleden.

Toch zijn er mensen die  een boterham menen te kunnen verdienen aan het  openbaar vervoer in het buitengebied van ons gewest. Ondanks crisis en onrust in omliggende landen wist de heer A.H. Hardon van uit zijn woonplaats Deventer een personenvervoer te openen  naar Ommen.

Zijn buslijn in de regio werd blij onthaald als redder in nood, om ons platte land uit dreigend isolement te halen.  Voornoemde ondernemer had deze situatie zien aankomen daarom gelukkig een concessie aangevraagd en verkregen voor personen vervoer.  

Met enthousiasme wist hij op deze 14e Mei in het jaar 1935  zijn onderneming te presenteren aan het gelukkige publiek. Opgewacht met cadeaus en bloemen werd een groots onthaal georganiseerd, muziekkorpsen uit omliggende plaatsen lieten zich niet onbetuigd ,zo waar  een ware zegetocht van 42km door het Sallandse gereden met acht bussen.

Ook in Lemelerveld groots onthaal voor deze ondernemer verwoord door burgemeester Ynzonides  Ook hier de presentatie opgewacht met bloemen en kransen van bloeiende brem die langs de spoorbaan in het voorjaar voor een lint  gele pracht zorgde, ook in latere jaren.

De bevolking van Lemele zorgde voor een groots onthaal, ook hier een afvaardiging van bewoners die het laatste traject  naar Ommen opfleurden.

Bij de overweg in Ommen kon men de laatste trein naar Deventer met niet te noemen gevoelens van afscheid zien vertrekken.
In de jaren direct na de oorlog werd dit bedrijf voortgezet door busbedrijf “Salland” dat fungeerde van 1942 tot 1976 als autobusholding  van de Nederlandse Spoorwegen.

In de vaak ver achter ons liggende jaren werden door ons bijzonderheden op papier gezet aangaande het dorp zonder altijd naam van dagblad of ander nieuwsvoorziening te vermelden.
Door vergeelde aantekeningen hopen wij het leven van toen tot leven te roepen, tijd van Bello. Hardon,  “Salland” beton en stoplicht. Het dorp van u en ons, dat er toe doet.

De O.L.D.O. spoorlijn, de trots en hoop van onze lage landen vervangen door een betonbaan met verkeerslichten………Lemelerveld Noord en Zuid dat wel!!!

i.o. Historische Werkgroep Lemelerveld.

H.Huisman
Maart 2019


 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English