slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Persbericht Dialectavond


De dialectavond van de Historische Kring kon zich donderdagavond in een zeer grote belangstelling verheugen.
Er moesten in de Overkant stoelen worden bijgezet om alle aanwezigen een goede plek te geven.
Als dit het eerste effect is van het convenant over het Nedersaksisch dan belooft dat nog wat.
De avond werd geopend door Jan Sibelt, voorzitter van de Historische Kring, en hij haalde dit convenant aan.
Vervolgens werden er mooie eigen verhalen door Marti Brouwer, Wim van Oenen en namens Ab Goutbeek voorgelezen, leden van de dialectwerkgroep van de HKD. Als een soort voorgerecht.

Vervolgens kwam Willie van Oenen aan het woord. Zij had een verhaal geschreven, de Bladbloazer, met daarin allerlei fraaie woorden en uitdrukkingen in het Sallandse dialect. Woorden als gelle gure (geelgors), bluisterig (stormachtig), voesrozen (pioenrozen),  kulo (domkop), böllies (kwajongens), achtereers (achterstevoren) en beums (stijf).
De 80 aanwezigen kregen en formulier om de goede betekenis van de 30 woorden en uitdrukkingen te raden.
Niemand had alle woorden goed. De derde prijs ging, met 28 goed en na een barrage, naar Roelof Ekkelenkamp.
Twee dames uit Lemelerveld, Annie Grootenhuis en Sienie Grave, hadden er 29 goed en ook hier moest een barrage (een vraag over de bevrijding van Dalfsen) de winnaar bepalen. Annie ging met de eerste prijs
naar huis.
Met een gedicht van Johanna van Buren en na Willie van Oenen en begeleidende pianist Gerlof Veldhuis sloot Jan Sibelt de avond af. 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English