slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Burgemeester Erica van Lente bezoekt Historische KringDonderdagmiddag kwam burgemeester Erica van Lente kennismaken met de Historische Kring Dalfsen (HKD). Het bestuur, aangevuld met vertegenwoordigers van de werkgroepen uit Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen, ontving haar in het Historisch Centrum Ab Goutbeek in de Trefkoele+.
Daar kreeg zij uitgebreid inzicht in wat de HKD doet. Voorzitter Jan Sibelt legde uit waar de HKD, een vereniging met meer dan 1000 leden, voor staat: het uitdragen van de geschiedenis van het grondgebied van de oude gemeente Dalfsen. Door middel van het blad Rondom Dalfsen, door bijeenkomsten, door verhalen, door aanwezigheid bij bijzondere dagen enzovoort. Daarvoor moet heel veel werk worden verzet. De vereniging heeft zich ontwikkeld tot een soort kenniscentrum voor deze geschiedenis. Hoe de informatie daarvoor (foto’s, archieven, kaarten, verhalen etc) verzameld wordt, wat er verzameld en in kaart wordt gebracht en gedigitaliseerd, lichtte Herman Nijeboer toe aan de hand van een overzicht van de ontwikkelde database.Rien de Greef ging in op de geschiedenis van Lemelerveld, verbeeld door de totstandkoming van het Kerkbrugje over het Overijssels kanaal. Herman Lankhorst vertelde over het ontstaan van Hoonhorst, volgend jaar 250 jaar geleden, met als middelpunt de kerk. Frank van Pijkeren gaf een uiteenzetting over de geschiedenis van een paar boerderijen in Oudleusen, als uitvloeisel van de werkgroep Boerderij- en veldnamen.

Uiteraard ontbrak Ab Goutbeek niet. Hij ging tijdens de rondleiding in het centrum dat zijn naam draagt in op fotoverzamelingen en op opgravingen in Dalfsen en kon de burgemeester aan aantal vondsten tonen en laten voelen. De avond er voor was nog een oud klasgenoot bij hem aan de deur gekomen om een trommeltje met oude brieven en foto’s te overhandigen. Veel van dat materiaal was meer dan 100 jaar oud. Ab vertelde er met veel passie over.

Tenslotte kwam de voorbereiding van de viering van 75 jaar bevrijding aan de orde en ging Hans Aalders in op het project DNA van Dalfsen, in het kader waarvan onder meer  de verbeeldingen van de 5 kernen tot stand komen. Dat zijn, naast het Kerkbrugje in Lemelerveld, een schuilhut op een kruispunt van zeer oude en belangrijke wegen in Hoonhorst, een marketafel plus borden met boerderijnamen in Oudleusen en een Vechtzomp in Dalfsen. 

Zo opgeschreven lijkt het een eenzijdige uiteenzetting, maar door de vele belangstellende vragen van de burgemeester was er vaak sprak van een echt gesprek. De  twee uren vlogen dan ook om. Al met al een zeer nuttige en geslaagde kennismaking.


 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English