slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Bezoek werkgroep Archeologie aan prehistorisch Giethmen, 3 november 2018

Onlangs heeft een tiental leden van de werkgroep Archeologie een bezoek gebracht aan een stukje oeroud landschap aan de Regge. Het is een glooiend landschap met rivierduintjes die sinds de middeleeuwen al bewoond waren. In 1530 is in de Marke Giethem reeds sprake van het erve Wolfkamp.
Erve Wolfkamp


Op dat erf met de karakteristieke voorgevel werden wij de derd
e november gastvrij ontvangen door de bewoners Henk en Betty van Dorsten.
In de kas onder de druiven en vijgen stond de koffie met cake ons al op te wachten.Ook had Henk daar zijn vondsten uitgestald, gevonden o
p de naast gelegen rivierduin. Waarop ca.8000 v.Chr. de rendierjagers uit de midden steentijd hun bivak hadden opgeslagen.
Honderden vuursteen afslagen waaronder klingen, mesjes, pijlpuntjes en schrabbers zijn daar uit de bodem tevoorschijn gekomen.
 

                                                   
                                                     Kogelpotten en pijlpunten

Even konden we hier de vondsten beleven in combinatie met het oude landschap met eiken en dennen. Dat maakte al met al grote indruk.

 
Ook hebben we kennis genomen van een middeleeuwse kasteelplek vlak voor de plaats waar de Regge en Vecht samen vloeien. Daar bevond zich ooit een Motte, een houten vesting op een heuveltje omringd door een gracht.   

 Voorgevel Erve Wolfkamp type hallehuis

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English