slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Expo Jan Willem Brinkman geopend


Op 13 juni 2018 is in de Oranjehal van de Trefkoele+ de expo van Jan Willem Brinkman geopend door Geesje Brinkman. Geesje is de weduwe van Jan Willem Brinkman die op 4 mei 2017 plotseling is overleden.
Jan Rosink van de werkgroep Foto- en beeldmateriaal heette de familie Brinkman
(8 personen) hartelijk welkom.
Jan Willem was lange tijd lid van de werkgroep Foto- en beeldmateriaal.
Hij was een vraagbaak voor velen en steeds bereid ieders wens/probleem op te lossen.
Jan Willem was een kei op het gebied van de fotografie maar nog meer op zijn specialiteit: het bewerken en restaureren van met name beschadigde en oude foto’s.
Hieraan heeft hij zowel thuis als in het Centrum vele dagen, zelfs jaren besteed.
Van dit vele werk mag de HKD nog dagelijks en veelvuldig gebruik maken.
De HKD is hem hiervoor heel veel dank verschuldigd.
Jan Willem heeft destijds zijn volle medewerking verleend aan de actie tot het uitgeven van een kaartspel van Ronald Kamphuis van de Jumbo. 
Hij heeft ervoor gezorgd dat alle benodigde foto’s op tijd konden worden afgeleverd.
Dit heeft tot een groot succes geleid.
Heel bekend is ook de fotocollage van huisartsen in de Groepspraktijk Huisartsen Dalfsen.
Hier heeft Jan Willem veel tijd aan besteed. 
Deze collage is in het bijzijn van Jan Willem in de Groepspraktijk geopend.
Onze grote dank voor zijn vele werkzaamheden is geprobeerd weer te geven in de expo die is samengesteld door Gerard Haarman en Jan Rosink.
Gerard heeft na de opening een toelichting gegeven op de diverse foto’s.
In deze expo zijn zoveel mogelijk facetten te zien van het vele werk van Jan Willem.
Dit is slechts een klein onderdeel van de foto’s in ons bestand die gemaakt en/of bewerkt zijn door Jan Willem.
Het was best moeilijk daaruit een keuze te maken.
 
In het Fotoalbum is een aantal foto’s te zien van de opening.
 
De expo is te zien tijdens de openingsuren van de Trefkoele+
 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English