slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Rondom Dalfsen 92 april 2018


Rondom Dalfsen 92  april 2018

De nieuwe Rondom Dalfsen besteedt veel aandacht aan de grootste vliegramp uit de historie van de gemeente Dalfsen: het neerstorten van een Engelse Lancaster bommenwerper op de Vennenberg in 1942. Oorzaak was de beschieting door een Duitse nachtjager. Alle 7 bemanningsleden kwamen om. Hun stoffelijke overschotten liggen begraven op het oude kerkhof in Dalfsen. Stefan Hendriks beschrijft wie zij waren, wat hun functie in het vliegtuig was en  wat er na het neerstorten gebeurde.
In de serie over Lemelerveldse scholen is nu de geschiedenis van de Heilig Hartschool beschreven. Het gaat om de school op de hoek van de Posthoornweg en de Schoolstraat. Waar nu Van der Most brood bakt. Gebouwd in 1924 en gedurende tientallen jaren een echte katholieke jongensschool.
Verder in deze RD een artikel van Wim van Lenthe over Erve Olthuis in Oudleusen. Een doos met oude papieren bleek heel veel  informatie te bevatten over eigenaren en bewoners van deze oude stee.
Er staan, naast de illustraties bij de artikelen, veel foto’s in deze aflevering van RD. Onder meer van de Cazemierschool, van een schilderij waarop Ida de Liefde – Mars staat afgebeeld en van de aanleg van riolering in de Ruitenborghstraat.
Rondom Dalfsen is gratis voor leden van de Historische Kring Dalfsen. Losse nummers zijn verkrijgbaar in het Historisch Centrum, bij de boekhandels in Dalfsen en bij supermarkt Wennemars in Oudleusen.

 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English