slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

Jans wod older door Wim van Oenen

 

Op de dialectavond op 22 maart 2018 van de Historische Kring heeft Wim van Oenen het verhaal voorgedragen van:

                                    Jans wod older.

Jans was vrogger zo kregel die sprunk aover de sloot net oft niks was, ma tèègnwoordig stie`t e dur veur te kiekn en zög toch ma een dam op. (och kep de tied wè) ma já de tied is daegns zo vot, umdet alles een bettie langer duurt. Det begint met ut opstaon a. Eèrst de oogn een bettie uutwrie`mm, dan is op de wekker kiekn oft echt zo laete is, ja ie könt natuurlijk ok nog ant dreumm wèèn. Ie weet ut ma nooit. Azze echt wakker is, dan mudde eerst de botn weer een bettie int gereel zie`n te krie`gn, zeg ma, de goeje richting op zie`nn te krie`gn, dus det begint met rek en strek oefeningn. Dan de steltn dur weer onder zetn en dan de kleern opzuukn. Waor bink daor gisteraomd met mien slaoperige kop toch met e bleem. Azze ut boezeroen weer an hef en de broek weer ant gat, dan kump tur nog ie`ne muulijkheid en det bint de zökn. Met de zökn an doen tis net of de bie`nn langer e wonn bint. Jans kan toch haoste niet meer bie de voetn komm um de zokn an te trekn.
Mätteln........ en det was eerder de gank ma.
De stoepm daor huppeln hi-j vrogger zo aover hen, ma tèègnwoordig ist net of de tegels ammao de kop op stekt. Já tis noe uutkiekn ent gezichte, já, det wod tur ok niet better op. Det märkn Jans läst met ut kraante lèèzn, hi-j zeg, ik gleuve det ze de letters in de kraante met völle kleinere letterties schrie`ft as vrogger. En ut hef ok gin zin um ie`ne te vraogn um de kraante häd op veur te lèèzn, want iederie`ne pröt tèègnwoordig zo zachte dek ze zwat niet kanne vestaon.
Alles is ok völle värder weg, tis noe zeker tweemaol zo värre nao de hoe`k van de straote as eerder en ik märke noe ok det ze dur een heuveltie in e mäkt hebt.
Jans krig ok een bettie last van zere heupm en zere knie`nn, ma dan zegge, och wat ai krie`gt hoe`f ie niet te koopm.
Jans märkn pas ok det ze de trapm völle steiler maekt as det ze eerder deun? 
En dan de kleern, die wod vandaege ann dag ok völle krapper e mäkt, en dan veural om de boek hen en op de heupm.
De mèènsn die veraanderd ok zo häd, zie bint noe völle jonger as toe Jans zo jonk was. En van de aandere kaante, bint de mèènsn van Jans zien lèèftied, noe völle older dan det hi-j is. Gistern kwaamp Jans nog een olde maot tèègn en die was a zo old det e Jans al e gis nie meer kenn.
En dan nog zo iets, vanmänn met ut haor opkamm, zag Jans um zelf in de spie`gel en toe zegge, die spie`gels van tèègn woordig bint ok van een völle slechtere kwaliteit as det ze vrogger waann.
Ma tis ammao gin kommer en kwel met Jans. Nee, heur hi-j hef zelfs wat ni-js uut e vunn, hi-j kan tied inhaeln. Op zien aoln dag nog?  Kan det?   Já  det kan..... Jans hef gewoon een electrische fietse e kocht en noe jäg e dur weer aover oft niks is. Efm op de tillefoon een mooie route opzuukn en kiekn of tur nog bujn ankomt en dan dur op uut.
Eerder wast nog wel is een getrap en een gehäch, ma noe ist ma een vluuk en een zucht en hi-j  is a weer bie ut eerste koffiehuus.
Det gie`t häd, hi-j is tur noe a weer, toe de eerder nog weg mosn gaon. Det is nog is tied winn.
Det is noe de ni-je tied met zien veuruutgank en op een electrische fietse is die veuruutgank heel häd.
 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English