slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Nieuws

NIOD op bezoek in DalfsenOp vrijdag 16 februari 2018 bezocht een delegatie van het NIOD–instituut voor oorlogsdocumentatie Dalfsen. Doel was met name meer te weten te komen over het werkkamp De Vecht en het uitwisselen van informatie met de Historische Kring Dalfsen. De werkgroep Documentatie '39–'45 van de HKD onderhoudt contacten met het NIOD.
In de delegatie o.l.v. mevrouw Piersma van het NIOD bevonden zich Lennert Savenije van de Radboud Universiteit (hij doet onderzoek naar ontginningen en werkkampen) en Herman Kossmann, wiens opa in het werkkamp heeft verbleven gedurende de tijd dat het een Joods werkkamp was. De geschiedenis van het werkkamp is door Ben Kloosterman uitvoerig beschreven in Rondom Dalfsen nr. 74. Het werkkamp was op de plek van het huidige zogenaamde konijnenbosje aan de Rechterensedijk. Bij de ontvangst van de gasten en een aantal HKD'ers door graaf Christiaan van Rechteren op het kasteel werd informatie uitgewisseld en werden door Henk van der Beeke foto's van het werkkamp getoond.
Daarna toog het gezelschap naar de plek van het werkkamp. Van daaruit zijn op 3 oktober 1942 zo'n 190 joden via het station in Dalfsen op de trein gezet naar Westerbork. En later naar de vernietigingskampen. Er is eigenlijk niets meer te zien van die periode, maar het blijft een bijzondere plek. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het Historisch Centrum Ab Goutbeek in de Trefkoele+.

 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English