slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Historische Werkgroep HoonhorstDe Historische Werkgroep Hoonhorst is de jongste loot aan de stam van de Historische Kring Dalfsen.
Zij is op 7 juli 2009 opgericht.


Doelstelling:

- Kennis over de geschiedenis van Hoonhorst zoveel mogelijk digitaliseren

- Verzamelen van alles wat al beschreven is

- Toegankelijk maken van informatie voor de bevolking

- In de gaten houden en vastleggen welke veranderingen er plaatsvinden in dorp en
   omgeving

- Bevolking vragen historisch materiaal bij de werkgroep te melden

- De werkgroep kiest ervoor veel aandacht te geven aan wat op dit moment (in snel tempo)
   aan het veranderen is en dat alles vast te leggen in foto's en verhalen.

 

Bezoek op afspraak.

 


 

De stoeppalen

 

Twee stoeppalen die een omzwerving hebben gemaakt door Hoonhorst in de laatste eeuwen, staan weer op een mooie plek.   De laatste 40 jaar hebben deze stoeppalen de tuin opgesierd bij Miep Alberts.
Na haar overlijden heeft onze werkgroep met instemming van verkoper en koper van haar huis en de locatieraad van onze parochie toestemming gekregen deze stenen op te halen en ze te plaatsen bij het grote hek naar het kerkhof.
Waar de stenen oorspronkelijk vandaan komen is niet met zekerheid vast te stellen.  
Er is al eens geopperd dat deze stenen afkomstig zouden zijn van de eerste kerk van Hoonhorst, de z.g. schuurkerk, welke in 1858 is afgebroken maar een andere mogelijkheid willen wij ook niet uitsluiten, het spieker Hoonhorst.
In een rekening van het Bisdom Utrecht van 1336 komt de naam Hoonhorst voor het eerst voor: Seine Wolterszoon hield ”de Hoenhorst to Lenthe mit sinen toebehoren, ghelegen in Daelvessemer kerspel” in leen.
Het ging om een spieker naast een kleine heuvel in het landschap, een (hoge) horst.
In 1790 koopt Jan Gerrits Damman het restant van het inmiddels vervallen spieker en gebruikt de oude stenen voor de bouw van zijn nieuwe boerenwoning aan de Koelmansstraat. Misschien zijn toen ook de stoeppalen meegekomen en gebruikt als stoepstenen voor de woning. Deze stenen zijn aan de achterkant plat en dus geschikt voor een stoep.  
Met de afbraak van deze  boerenwoning wordt begonnen in 1971 en de palen komen in de tuin van Miep Alberts aan de Zwarteweg te staan.
Het is nog niet bekend wat de afbeeldingen op de stenen voorstellen en daarmee de ouderdom is te achterhalen maar daar hopen we met deze publicatie achter te komen.
Dus als er onder de lezers mensen zijn die meer weten over de herkomst van de stenen en/of de juiste betekenis van de afbeeldingen, laten die dan contact opnemen met hoonhorst@historischekringdalfsen.nl
Een briefje naar Kerkstraat 9, of een telefoontje naar 0529402021 is ook goed.Gedenkteken neergestort Duits vliegtuig Emmerweg onthuld.
 

Op 12 mei 2011 is onder grote belangstelling van de bewoners uit het gebied de Mossen, wethouder Von Martels, medewerkers van de Historische Kring Dalfsen en Hoonhorst, het gedenkteken onthuld van het op 30 januari 1944 neergestort Duits gevechtsvliegtuig.

Bennie de Ruiter, lid van de Historische Werkgroep Hoonhorst is al geruime tijd bezig informatie te verzamelen over de buurtschap Emmen en kwam daarbij ook de crash tegen van een Duits gevechtsvliegtuig, een Messersmit ME 9, die is neergestort in een weiland. Door de werkgroep Documentatie 1939 -1945 Dalfsen werd informatie aangeleverd en de gedachte ontstond om hier iets mee te doen. De naam van de piloot is niet bekend.

Eind februari heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de wethouder, Bennie de Ruiter en Herman Lankhorst over het voorstel een gedenkteken met tekst te plaatsen. Dat werd al snel als positief ervaren. Kort daarop kwam het bericht dat het plaatsen van het gedenkteken door kon gaan. De Bentheimer zandsteen is oorspronkelijk opgebaggerd uit de Vecht.
Als gedachtenisplaatjes wordt vanaf nu gekozen voor koperkleurig aluminium om diefstal van de plaatjes te voorkomen.

 

       
                                                           Fotograaf Jan Willem Brinkman. 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English