slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Mercurius de God van de handel.

Gevonden aan de Frankenweg in Welsum.
Verwerkt in ons logo.

Over ons

De Historische Kring Dalfsen is in januari 1988 gestart, en omgevormd tot vereniging in 1992.

De vereniging telt ongeveer 1.100 leden, waarvan er ruim 100 actief zijn binnen het bestuur en de diverse werkgroepen.

De Historische Kring Dalfsen werkt aan de hand van een beleidsplan, dat elke vijf jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld.

De vereniging ontvangt financiële middelen van de gemeente Dalfsen (jaarlijkse subsidie),
van sponsoren, van leden, en via diverse acties.

Indien u geïnteresseerd bent in het interne reilen en zeilen van de vereniging, kunt u meer lezen in het laatste jaarverslag.

De Historische Kring Dalfsen zetelt per 1 september 2014 in de Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, Dalfsen.

U bent van harte welkom tijdens de Openingstijden.


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English