slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Historische Werkgroep Lemelerveld

De Historische Werkgroep Lemelerveld is gericht op het verzamelen, presenteren en bewaren van historische informatie uit Lemelerveld-dorp en het buitengebied (Dalmsholte, Schanebroek, Strenkhaar, Wolthaarshoek).

Elke week verschijnt huis aan huis in Lemelerveld en omgeving De Lemelervelder.
Actuele informatie over Lemelerveld is ook te vinden op www.sukerbiet.nl en www.dalfsennet.nl


Doelstelling:
De HWL houdt zich bezig met het verzamelen, archiveren en presenteren van historische informatie over Lemelerveld en het buitengebied.
Onze doelstelling is het bevorderen van de belangstelling voor de historie van Lemelerveld.
Er is al genoeg historie verdwenen uit ons dorpsbeeld….

 

     Kroonplein 1995 Lemelerveld.      Foto: Hans Heerink    


Activiteiten:                    
We hanteren géén bestuurlijke structuur binnen onze groep. Ieder groepslid is vrij en onafhankelijk in de aanpak van zijn historisch onderwerp. Na onderling overleg komen we bij elkaar, voornamelijk in de periode september-maart.

In dit overleg komen gezamenlijke activiteiten aan de orde, zoals het verzorgen van historische presentaties of het ontwikkelen van historische dorpsprojecten. Zo hebben we het oorlogsmonument aan de Kerkstraat kunnen realiseren, evenals de rollepalen op het Deventer Punt. De metamorfose van het voetbruggetje naar een (pseudo) ophaalbrug werd in 2018 gerealiseerd. Foto's van de opening van het Kerkbrugje

Voor het basisonderwijs hebben we een historisch lespakket samengesteld, zie www.schattenvandalfsen.nl 
 

Onze verhalen over Lemelerveld: 

MijnStadMijnDorp Historische Werkgroep Lemelerveld
YouTube Histo Lemelerveld
Facebook Histo Lemelerveld
DalfsenNet www.dalfsennet.nl
Canon van (Histo) Lemelerveld
Canon van Hans Vlietstra
Canon van Henk Huisman
Canon van Lies te Kieft-Roons
 

Oproep: Doe mee, sluit je aan bij de HWL

We beschikken over het regionale knipselarchief van Antoon Sibelt, het archief van De Lemelervelder (vanaf 1981) en de Dalfser Courant (vanaf 1891). Hiermee zijn we in staat om historische ontwikkelingen te onderzoeken en te koppelen aan ons fotoarchief.
Maar het aantal onderwerpen en thema's is te omvangrijk voor de huidige (3) werkgroepleden.
Daarom doen we deze oproep aan dorpsgenoten om zich aan te sluiten bij de HWL.
Samen kunnen we de geschiedenis van Lemelerveld ontrafelen en dóórvertellen aan jong en oud.
 

Historische Werkgroep Lemelerveld 

Henk Huisman 0572 371 437
Harrie Hagedoorn 06 421 027 10
Rien de Greef 0572 371 742


E-mail: lemelerveld@historischekringdalfsen.nl

Zie ook onder Contact/Werkgroepen


 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English