slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Digitalisering

Van oorsprong richtte de werkgroep Digitalisering zich op het digitaliseren van het beschikbare materiaal binnen de Historische Kring Dalfsen. Inmiddels valt het digitaliseren onder andere onder de werkgroep Foto- en Beeldmateriaal, maar is de naam gebleven.

Wat doet deze werkgroep dan wel?

De Historische Kring Dalfsen beschikt over een aantal computers in een netwerk, met daaraan gekoppeld een aantal fotoscanners en een printer. De werkgroep Digitalisering zorgt voor de beschikbaarheid en het onderhouden hiervan.

Tevens zorgt deze werkgroep voor technische ondersteuning en instructie bij het uitvoeren van digitale projecten, alsmede technische ondersteuning bij de vele lezingen die jaarlijks worden gehouden.   

Ook zorgt de werkgroep voor het onderhouden van deze website (ja, er moet een nieuwe komen), facebook, de beeldbanken, het Xiboscherm boven de deur en het HKD gedeelte op MijnStadMijnDorp.

Zin om ons te versterken of om een kijkje te nemen? Elke donderdagochtend van 9.30 uur -12.00 uur zijn wij aanwezig.
 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English