slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Beeldmateriaal Archief

De werkgroep Beeldmateriaal verzamelt materiaal van Dalfsen en omgeving, uitgezonderd foto's.

Te denken valt aan dia's, cassette- en videobanden, CD-Roms en DVD's.

Deze worden geregistreerd en/of gedigitaliseerd.

Tevens verzamelen we:

- Aquarellen
- Schilderijen
- Gravures
- Etsen 
- Litho's
- Tekeningen
- Sepiatekeningen
- Houtskooltekeningen        

Al deze originelen worden gefotografeerd en gerubriceerd, zodat ze voor een breder publiek toegankelijk en te bezichtigen zijn.

De werkgroep is bezig om zoveel mogelijk dia's, films, videobanden, negatieven, DVD's en CD's te digitaliseren.


Met name zijn dit historische films van Dalfsen en schoolfilms.

De Historische Kring Dalfsen beschikt inmiddels over een zeer uitgebreid archief van beeldmateriaal.

De Historische Kring heeft zo'n 500 originele tekeningen van Johan Goutbeek in bezit. 
Vanaf Gramsbergen tot Steenwijk heeft Johan Goutbeek in het Vechtdal, in Salland en in Noordwest-Overijssel veel beelden vastgelegd van gebouwen, monumenten, boerderijen en landschappen.

Bijna ons hele fotoarchief is te bewonderen op onze Beeldbank Dalfsen. Niet alle foto's zijn zichtbaar via internet, maar in ons centrum zijn wel alle foto's te zien op de Beeldbank Dalfsen.

Enkele tekeningen van Johan Goutbeek kunt u vinden op MijnStadMijnDorp.
 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English