slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Archeologie

 

Werkgroep Archeologie

De werkgroep is in 2016 opgericht en is in 2017 voortvarend van start gegaan.
Onder de
enthousiaste leiding van Ab Goutbeek heeft de werkgroep een aantal keren bezoeken "in het veld" gebracht zoals bijvoorbeeld de Lemelerberg of een landbouwakker. Ook zijn er diverse presentaties gegeven door de werkgroepleden waar de kennis gedeeld wordt.
Hoogtepunt is natuurlijk de publieksopgraving in Oosterdalfsen medio augustus waar een aantal leden regelmatig aanwezig was om mee te graven. Deze opgraving is uitgebreid in de media geweest te weten, via de reguliere tv- zenders van NOS, RTL, SBS en alle landelijke Nederlands kranten zoals NRC, Trouw, Volkskrant, de Stentor en andere regionale kranten. Tijdens deze opgraving, onder leiding van Niels Bouma van ADC-archeologen, is veel kennis opgedaan van hoe een opgraving in zijn werk gaat en was een aanvulling op de opgraving in het naastgelegen gebied, die in 2015 is verricht.
Tijdens deze opgraving waren veel amateurarcheologen en mensen die interesse hebben in de archeologie, van jong tot oud, aanwezig en er is onderling veel genetwerkt. Dit heeft onder andere geresulteerd in een verdubbeling van de werkgroepleden. In 2016 is er gestart met 7 leden en nu is het aantal 15 leden.

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English