slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Documentatie Dalfsen

De werkgroep Documentatie Dalfsen verzamelt o.a. de Dalfser Courant, de Marskramer en tijdschriften van andere historische verenigingen.
Zij verzamelt familie- en lokale berichten uit de regionale dag- en weekbladen. Het gaat dan om geboorte-, huwelijks-, jubilea-  en overlijdensadvertenties.
De digitale versies van deze advertenties zijn gereed en in te zien door de bewoners van Dalfsen bij de Historische Kring.

Bij een bezoek aan de HKD kunt u de gegevens inzien en tegen een geringe gift een kopie meenemen.
Daarnaast verzamelt zij alle lokale berichtgevingen uit de regio.


Daarnaast worden boeken vanuit een boekenfonds aangekocht, die in de bibliotheek van de Historische Kring worden ingebracht.

De bibliotheek wordt via een geautomatiseerd zoeksysteem bijgehouden.  

Bezoektijden op dinsdag en woensdag van 09.30-12.00 uur.


                               

 

 

De Oprechte Dalfser Courant.

Deze is vanaf 1891 – 2013 digitaal in te zien op alle computers in het Historisch Centrum.
Via een zoekopdracht kun je snel een artikel vinden. PC nr. 8 moet wel aan staan.
Vanaf 1963 tot heden zijn de kranten zelf in te zien.

Dalfser Courant

 

Periodieken en tijdschriften

Met diverse Historische Verenigingen en Instellingen in Overijssel hebben we een ruilabonnement.
Zodoende zijn er uitgebreide regionale historische documenten te raadplegen.

  

 

Bibliotheek.

Deze bestaat uit ca. 1000 boeken over o.a. de regionale geschiedenis, dialect en genealogie. 
We kunnen een onderwerp digitaal op trefwoord opzoeken en de boeken ter plaatse raadplegen.

 


 

Archief.

In archiefdozen worden de kasboeken, notulenboeken, rekeningen enz. bij ons in bewaring gegeven,
o.a. van de O.L.M., Rabobank, IJsclub, Zangverenigingen, Ned. Ver. Vrouwen van Nu en Brandweer.


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English