slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Coordinatieteam

 

VACATURE:

HKD is op zoek naar 2 personen die samen het Coördinatieteam willen vormen.Het Coördinatieteam, bestaande uit 2 personen, is een ondersteunend team dat, in opdracht van het bestuur, coördinerende taken uitvoert ten behoeve van alle werkgroepen. Zij valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur.

De taken zijn in hoofdzaak gericht op het goed functioneren van de Historische Kring Dalfsen en het optimaliseren van de onderlinge samenwerking tussen de werkgroepen.

Het Coördinatieteam verzorgt de planning, de coördinatie en de registratie van alle activiteiten die de werkgroepen uitvoeren. Het Coördinatieteam organiseert twee maal per jaar een vergadering met alle werkgroepen en het bestuur.

Circa 1 x per maand komen de leden van het Coördinatieteam bij elkaar.
Tevens is zij op deze avonden aanspreekpunt voor het verstrekken van informatie aan bezoekers.
Daarnaast worden diverse werkzaamheden naar behoefte ad hoc uitgevoerd.

Om alle activiteiten inzichtelijk te maken zijn de volgende hulpmiddelen ingevoerd:

 • Gastenboek
  Hierin worden alle bezoekers van de Historische Kring geregistreerd met hun
  contactgegevens en het doel van hun bezoek.
  Van de bezoekers en de uitgevoerde werkopdrachten door de werkgroepen wordt
  jaarlijks een overzicht gemaakt.

   
 • Logboek
  Hierin bevindt zich de planning en de registratie van de aanwezigheid bij de Historische Kring van
  iedere werkgroep voor het uitvoeren van haar activiteiten en het ontvangen van bezoekers.

   
 • Handboek
  Hierin zijn alle, voor het goed functioneren van de werkgroepen bij de HKD van belang zijnde gegevens opgenomen.
  Dit zijn onder andere:
  • Alle werkgroepen en commissies met hun leden, werkzaamheden en archivering van documentatie.
  • Een zo actueel mogelijk overzicht van wat aanwezig is bij de HKD en hoe dit is te vinden.
  • Huisregels voor het gebruik van de ruimte van de HKD door de werkgroepen en bezoekers.
  • Agenda en verslag van de halfjaarlijkse bijeenkomsten van alle werkgroepen met het bestuur.

      Het Handboek wordt, indien noodzakelijk, maandelijks bijgewerkt.

Bezoektijden op donderdag van 19.00-21.30 uur.

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English