slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Boerderij- en veldnamenonderzoek

De werkgroep Boerderij- en veldnamen heeft als doel inzicht te krijgen in alle nog bekende namen van boerderijen en landerijen en hun bewoners.

De werkgroep verzamelt, met als uitgangspunt de Kadastrale Atlas Overijssel 1832, al die gegevens die door middel van gesprekken met de huidige bewoners of eigenaren nog te achterhalen zijn en legt deze gesprekken vast.

Tevens worden de kadastrale leggers (in bruikleen van HCO te Zwolle) bladzijde voor bladzijde gefotografeerd en digitaal opgeslagen.

Ook topografische kaarten worden verzameld en opgeborgen.

 
 
Bezoektijden op maandagavond van 19.00-21.30 uur
Minuutplans 1832  Dalfsen.           
                                                      
Veldnamen Dalfsen
                                 
     
                         

 

 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Beschrijving verwerking persoonsgegevens HKD 2018
Agenda jaarvergadering 28 januari 2019
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom DalfsenWerkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Links


Cultuur Historie Kunst.

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

EnglishFotoalbumsSponsoren


Sponsorcommissie

DNA van Dalfsen


Projectplan
Kapstok