slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Genealogie

De werkgroep Genealogie verzamelt, beheert en ontsluit gegevens van personen en hun familierelaties ten behoeve van de eigen leden, maar ook van derden.

De werkgroep beschikt over een heel aantal archiefstukken, die interessant zijn voor stamboomonderzoek, van Dalfsen (en haar directe omgeving). Het grootste deel hiervan is in de loop van de tijd geïndexeerd,
zodat zoeken in de archieven makkelijker wordt. Denk hierbij aan doop-, trouw- en begraafboeken, volkstellingen, lidmatenboeken, etc. Maar ook het Bevolkingsregister van Dalfsen 1830 – 1938 is geïndexeerd, hierbij zijn foto’s van het originele archiefstuk beschikbaar in het Historisch Centrum.

Alle originele archiefstukken zijn in bewaring bij Collectie Overijssel te Zwolle. Een groot deel van deze archieven is online in te zien via de website van CollectieOverijssel.

Heeft u vragen, loopt u vast in uw eigen stamboomonderzoek? U kunt altijd binnenlopen tijdens openingstijden of stuur ons een mail: genealogie@historischekringdalfsen.nl


 

Bezoektijden:

donderdag 13.30-16.00 uur 
vrijdag       09.30-12.00 uur 

Voor indexen op Doop-, Trouw- en Begraafboeken en Acten van Naamsaanneming Dalfsen zie Archieven/Collecties of klik op de link.


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English