slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Het bestuur

Voorzitter:
afsd

         Jan Sibelt
 
  0529-431064

  voorzitter@historischekringdalfsen.nlVice-Voorzitter:

         Hans Aalders
 
  0529-433684


Secretariaat:

         Jeannet Bosch
 
  0529-436226
 
  secretariaat@historischekringdalfsen.nl

           
         Hennie Kappert-Eikelboom

  0529-436843

  secretariaat-hkd@historischekringdalfsen.nl
 

Penningmeester:

         Klaas Kijk in de Vegte

  06-51475234

  penningmeester@historischekringdalfsen.nl

  Rabo-Bank Vaart en Vechtstreek IBAN: NL73 RABO 0312 8942 60

 

Bestuursleden:

         Herman Nijeboer

  0529-432688

  ledenadministratie@historischekringdalfsen.nl


         Dick Weelink

  0529-231765

  dick.weelink@historischekringdalfsen.nl

  


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English