slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Doelstellingen

In artikel 2 van de statuten, opgesteld in 1992, is de doelstelling als het volgt weergegeven:

De vereniging stelt zich ten doel algehele belangstelling voor de historie van de gemeente Dalfsen ( noot: exclusief de voormalige gemeente Nieuwleusen) door middel van geschiedkundige en/of andere activiteiten, alsmede voor onderzoek van de lokale/regionale geschiedenis, te bevorderen, in het ruimste zin des woords.

De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

a. het uitgeven van het verenigingsorgaan "Rondom Dalfsen" en andere publicaties;
b. het samenwerken met andere organisaties, die een doel van gelijke strekking nastreven en het doel op overeenkomstige wijze trachten te bereiken;
c. het geven van voorlichting, het houden van lezingen en het verstrekken van informatie aan haar leden en andere belangstellenden;
d. het organiseren en ondersteunen van, dan wel het meewerken aan projecten en activiteiten van geschiedkundig belang;
e. het aanleggen en instandhouden van een verzameling historisch materiaal ten dienste van bovenstaande activiteiten, zo mogelijk in een daartoe in te richten gebouw, dat door de vereniging wordt verworven en beheerd.

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English