slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

DNA van Dalfsen

Projectplan
Kapstok

KapstokMarktconsultatie:

Crossmediaal platform voor verbeelding geschiedenis


De Historische Kring Dalfsen en Nijluusen van Vrogger werken samen met de gemeente Dalfsen aan een project waarin de historie van de gemeente Dalfsen verbeeld moet worden. Er is super veel content aanwezig, maar nog geen 'kapstok' om al deze verhalen, foto's, interviews etc. aan op te hangen. Daarom zijn we op zoek naar bedrijven die toffe ideeën hebben voor een cross mediaal platform. Heb jij hier ideeën over, dan ben je van harte welkom om een korte samenvatting van je idee aan ons op te sturen. Wellicht nodigen we je dan na de kerstvakantie uit om je idee bij ons te pitchen.
 

Project DNA
Geënt op het succes van het archeologisch onderzoek De Schat van Dalfsen, wil de gemeente met hulp van de historische verenigingen ook verhalen, gebruiken, anekdotes en de geschiedenis 'opgraven' en de belangstelling voor geschiedenis bij Dalfsenaren wakker schudden. Inmiddels zijn al veel verhalen verzameld. Volgende stap is nu om te bedenken hoe deze verhalen verbeeld kunnen worden. Het projectplan van het DNA van Dalfsen vind je onder Het project.
 
Platform
De schatten die inmiddels ‘opgegraven’ zijn, bestaan o.a. uit verhalen, foto’s, filmpjes, artikelen, gesproken tekst en voorstellen voor de realisatie van fysieke voorwerpen zoals bijvoorbeeld een Vechtzomp of Knekelhuisje bij de kerk. Tijdens brainstormsessies is naar voren gekomen dat de fysieke elementen wellicht ook via augmented reality op de huidige realiteit geprojecteerd kunnen worden.

We zoeken daarom naar een platform / app dat:
 • Op alle devices beschikbaar is;
 • Geschikt is voor zaken als augmented / virtual reality,real life gaming, serious gaming etc.;
 • Dynamisch is: nieuwe content kan eenvoudig aangeleverd worden
 • Eenvoudig te onderhouden is;
 • Mogelijkheden biedt voor betaalde / commerciële features, zoals bijvoorbeeld het kopen van een wandelroute;
 • Mogelijkheden biedt voor samenwerkingen met bijvoorbeeld plaatselijke horeca, scholen, de winkeliersvereniging etc.;
 • Laagdrempelig is: jong tot oud moet van het platform gebruik kunnen maken;
 • Vanwege het innovatie karakter positieve publiciteit voor de kernen van Dalfsen oplevert;
 • Differentiatie in de navigatie mogelijk maakt: je kunt bijvoorbeeld tijdsperiodes of kernen selecteren.

Inzenden van je idee
We hebben eerlijk gezegd geen idee hoeveel partijen op deze uitvraag zullen reageren. Als we straks heel veel inzendingen blijken te hebben, zijn we natuurlijk ontzettend blij. Het doorlezen van de ideeën moet voor onze vrijwilligers echter wel behapbaar blijven. Daarom stellen we twee eisen:
 1. Je vat de kern van je idee samen op maximaal één A4. Hierin benoem je in elk geval de volgende onderdelen:
  1. Het idee. Let op! We zoeken naar partijen die niet alleen maar een platform realiseren, maar die er ook toffe features voor creëren. Bijvoorbeeld een serious game waarbij je in het jaar 1900 door Dalfsen kunt lopen. Of iets waarmee je via augmented reality kan zien hoe vechtzompen met Bentheimer Zandsteen over de Vecht varen. Dat soort dingen.
  2. Een globale indicatie van de kosten
  3. Een globale planning om het platform te realiseren en lanceren
  4. Jouw / jullie ervaring met soortgelijke projecten.
 2. De ideeën moeten uiterlijk op 21 december a.s. worden verzonden naar het e-mailadres

     dna-dalfsen@historischekringdalfsen.nl
 


Pitch
Uit de inzendingen selecteren we de partijen die een voor ons aansprekend idee hebben. Hoeveel partijen we uitnodigen, en waar zij aan moeten voldoen om uitgenodigd te worden, leggen we vooraf niet vast. We willen ons vooral laten verrassen. De uitnodigingen voor de pitches worden in de tweede week van januari verzonden.
 
 
 

Over Ons


Het bestuur
Beschrijving verwerking persoonsgegevens HKD 2018
Agenda jaarvergadering 28 januari 2019
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom DalfsenWerkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Links


Cultuur Historie Kunst.

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

EnglishFotoalbumsSponsoren


Sponsorcommissie

DNA van Dalfsen


Projectplan
Kapstok