slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl
Naam:
VERENIGING HISTORISCHE KRING DALFSEN
Fiscaal nummer: 802203309
KvK-nummer: 40062383

 

ANBI

Ten behoeve van donateurs staan hier alle gegevens, die nodig zijn om uw giften fiscaal aftrekbaar te maken voor de belastingen.

De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers, die geen financiële beloning ontvangen.
Onder het tabblad Over Ons op deze site vindt u o.m.:
  • De namen van de bestuurders, 
  • Het beleidsplan,
  • Het jaarverslag
  • De balans
  • Een staat van baten en lasten

Door de corona maatregelen kunnen wij voorlopig geen algemene ledenvergadering houden. 
En geen goedkeuring van de leden betreffende het financieel jaarverslag 2020. Balans /Verlies en Winstrekening 2020.
Volgens onze statuten zou die vóór 1 juli 2021 gehouden moeten worden. 
De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid van 22 april 2020 biedt de mogelijkheid om af te wijken van de statuten en de jaarvergadering maximaal 4 maanden uit te stellen. 
Daar maakt de HKD gebruik van, zodat de algemene ledenvergadering nu gepland staat voor maandag 4 oktober.
In het bulletin bij de Rondom Dalfsen van september zal de agenda worden meegestuurd.  


 

Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English