slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Rondom Dalfsen

Rondom Dalfsen

"Rondom Dalfsen" is het verenigingsorgaan van de Historische Kring Dalfsen, en verschijnt drie keer per jaar.
In het blad worden veel onderwerpen uit de geschiedenis van Dalfsen beschreven.
Aan de publicatie van de diverse artikelen gaat uitvoerig onderzoek vooraf.
Er wordt getracht een grote verscheidenheid aan materiaal te publiceren, met gebruik van veel foto's.
"Rondom Dalfsen" kent een aantal vaste rubrieken.
Leden van de Historische Kring Dalfsen krijgen "Rondom Dalfsen" gratis thuis bezorgd.
De redactie van "Rondom Dalfsen" wordt gevormd door:
- Henk van der Beeke
- Grada Bruggeman-Zweerts
- Dorothee Kostwinder
- Jan Sibelt
- Hans Veluwenkamp

 

Het e-mailadres van de redactie is: redactie@historischekringdalfsen.nl


Rondom Dalfsen nr 95 april 2019

De nieuwe  Rondom Dalfsen is uit!

In Rondom Dalfsen nummer 95 staat uiteengezet waarom Ankum veel meer is dan een buurtschap en eigenlijk alle kenmerken van een dorpje bezat/bezit: winkels, bakkers, smeden en een gebouw waar allerlei activiteiten plaatsvonden, tot kerkdiensten aan toe. Mies van de Wal daarentegen heeft alle kenmerken van een allround muzikaal talent. Zij heeft in diverse hoedanigheden (onder meer als dirigent, uitvoerend musicus, begeleider van een cabaretgroep) de Dalfser gemeenschap daarvan laten profiteren. De historie van garage Jacobs ( vooral die aan de Bloemendalstraat) passeert in woord en beeld de revue. De plaats van een verdwenen houtzaagmolen – pal aan de Vecht – wordt uit de doeken gedaan. Tenslotte komt aan de orde dat bij het beruchte bombardement in 1944 op de psychiatrische inrichting in Wolfheze naast 85 anderen ook Antien Hakkers uit Dalfsen is omgekomen.

De Rondom Dalfsen is gratis voor leden van de Historische Kring Dalfsen. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij het Historisch Centrum Ab Goutbeek in de Trefkoele+ , bij de boekhandels in Dalfsen en bij Wennemars in Oudleusen. 

Rondom Dalfsen nr 94 december 2018

Rondom Dalfsen doet naam eer aan!

Rond het dorp Dalfsen liggen allerlei plaatsen en buurtschappen. In de nieuwe Rondom Dalfsen is daar veel over te lezen. Ankum, Emmen, Hoonhorst en Lemelerveld komen aan de orde. En we eindigen op het Kerkplein in Dalfsen zelf.
Niemand minder dan Thijs Knotters heeft zijn ruime geheugen geraadpleegd en zijn kennis over Ankum aan de Rondom Dalfsen redactie gespuid. Dat heeft heel veel wetenswaardigheden opgeleverd over onder meer Huize Ancum, Klein Hof ten Velde, de Ruitenborgh, Huize Hofwijk en over hun bewoners. Maar ook Schutten Gait, Jan Uitzetter,  de Ankummerschool  en de Coöperatieve Dorschvereeniging passeren de revue. Teveel om op te noemen en daarom komt er een vervolg.
Van Ankum naar Emmen is hemelsbreed maar een klein stukje (’n drietèèntie in dialect). Emmen was vroeger een marke en het desbetreffende markeboek bevat een grote hoeveelheid prachtige oude woorden en uitdrukkingen. Wie weet nog wanneer Belaeken Paesschen is en wanneer Santgangen? Wat zijn schilden, braspenningen en een Joachim daeler voor betaalmiddelen? Wat betekent bevrijd lant, Wetter graven, Tuijnen, ganzen laten cloten en schaerbaar lant?
Vlak achter Emmen ligt Hoonhorst en op ’n Hoonhorst woonde jaren lang Louisa Jolmers, ter plaatse beter bekend als Wiese of Wiessie. Zij is op een bijzondere manier in het dorp komen wonen, namelijk als bestedeling bij de familie Kodden. De kost verdienen deed zij door als naaister de boer op te gaan. Dan kon zij mooi met de pot mee eten.
Vanaf Hoonhorst ben je via de Bosrandweg of de Langsweg zo in Lemelerveld. De geschiedenis van de oude scholen in en rond dat dorp wordt besloten met het vijfde deel. Dat gaat vooral over de gebouwen die aan de Schoolstraat stonden: de (Heilig Hart van ) Mariaschool en de Bewaar- annex naaischool. Later is daar ook nog een VGLO-school gevestigd geweest. Tot in de jaren ’60 zwaaiden de nonnen uit het naastgelegen klooster de scepter in die scholen. In 1969 werd de Mariaschool van een meisjesschool omgevormd tot een gemengde school.
Het blad heeft in de midden een verslag over de staat waarin het oude gemeentehuis aan het Kerkplein (waar nu de Hema staat) verkeerde in de jaren ’50. Vergeleken daarmee is het huidige gemeentehuis een paleis.

Rondom Dalfsen is voor de leden van de Historische Kring gratis. Losse nummer zijn verkrijgbaar in het Historisch Centrum Ab Goutbeek in de Trefkoele+, bij de boekhandels in Dalfsen en bij Wennemars in Oudleusen.

Namens de redactie, Jan Sibelt
Rondom Dalfsen nr 93 september 2018

Kijk Uit in en naar de Rondom Dalfsen!                        
 
Ergens in 1936 moet een stel Dalfser liefhebbers van de damsport bij elkaar hebben gezeten om een naam te verzinnen voor de door hen opgerichte damclub. Ik weet het niet, maar sluit niet uit dat diverse namen de revue zijn gepasseerd, zoals LOS (Laat ons schuiven) en SVS (Schijf voor schijf).  Uiteindelijk is de keus gevallen op Kijk Uit. Een breed toepasbare titel, want uitkijken moeten wij altijd en overal, dus ook bij het dammen. In de nieuwe Rondom Dalfsen kunt u nalezen hoe het de Dalfser dammers is vergaan. Dat levert mooie verhalen uit een eerder interview met Gradus Zweerts en Willem Dijk op. Verhalen die, naast over het dammen, vooral gaan over wat men bij het voetballen “de derde helft” noemt. Gezelligheid (het bleef niet altijd bij één borreltje) en gein (heel veel eieren eten)  kenden dan geen tijd, zo lezen wij. De naam Kijk Uit lijkt dan ook toepasselijk gekozen. Helaas is de populariteit van de damsport zodanig teruggelopen dat de club vorig jaar moest worden opgeheven. De laatste liefhebbers waren getooid met de mooie Dalfser namen: Van Pijkeren, Roddenhof, Haarman, Ekkelenkamp (2x), Van Eerbeek en Van Dommelen.
Hebben de dammers de strijd gestaakt, de melkfabriek in Dalfsen (Coodal, Salland, de Kaasfabriek) draait nog op volle toeren. En wel continu, zeven dagen in de week. Wat er in de fabriek allemaal veranderd is in de verwerking van melk vertelt Derk Bosscher. Als op maandagmorgen de op kolen gestookte ketels moesten worden schoon gemaakt, dan daalde in de buurt een roetregen neer. Een leerzaam artikel. Hoe bepaal je met behulp van alcohol of de melk zuur is? Wat is een schurftkast en hoe werkt deze? Hoe maak je melkpoeder door verstuiving? Ook de personeelsverhoudingen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Kwam een medewerker vroeger de directeur tegen, dan moest de medewerker (heette  toen vast anders) eerst groeten, anders toonde hij onaangepast gedrag. 
Ooit was er trammelant aan De Stouwe in Oudleusen. Dat blijkt uit de historie van het erf Hekman aldaar, nu gelegen aan Op ’t Holt. Een vroegere bewoner was zo gekant tegen het graven van “De Leiding”, dat hij de gravers beschoot met zijn geweer. Later weigerde hij belasting te betalen, wat  uiteindelijk tot gevolg had dat zijn boerderij werd geveild. De huidige bewoner, Ab Schutte, vertelt hier het nodige over. Ook over zijn beroepsmatige carrière. Daarbij kwam hij naar eigen zeggen tot twee keer toe van de hel in de hemel. Een hele prestatie.
Al deze verhalen, gelardeerd met fraaie foto’s, krijgen HKD-leden gratis thuis. Niet-leden kunnen een exemplaar kopen bij het Historisch Centrum Ab Goutbeek in de Trefkoele+, bij de boekhandels in Dalfsen of bij Wennemars in Oudleusen.
 
Namens de redactie, Jan SibeltRondom Dalfsen nr 92  april 2018

Zoekt en gij zult vinden.

Deze aanmaning is van toepassing op een groot deel van de nieuwe Rondom Dalfsen. Voor een vereniging als de Historische Kring Dalfsen is het zelfs een kernactiviteit.
Zo vond Wim van Lenthe bij de familie Pierik aan de Maneweg een doos met papieren (deftig is: bescheiden), die betrekking hebben op het huis waar deze familie woont, Erve Olthuis. Natuurlijk zocht Wim dit verder uit en haalde van alles boven water over aankoop, bezit en de bewoners van dit oude erf.
Het zoeken op de Vennenberg naar slachtoffers van de ramp met de neergeschoten/ neergestorte Engelse Lancaster bommenwerper (de grootste vliegramp uit de historie van de gemeente Dalfsen) duurde wel en niet lang. Meteen werden er 6 lichamen gevonden van, voor het merendeel, zeer jonge Engelse soldaten. Het verhaal ging dat het zevende bemanningslid ontsnapt was. Maar een aantal weken later werd zijn stoffelijk overschot toch in de buurt van de Vennenberg gevonden. Wie regelmatig, bijvoorbeeld tijdens de dodenherdenking op 4 mei, op de begraafplaats aan de Ruitenborghweg langs de oorlogsgraven loopt, herkent wellicht de namen:  Ellis, Rollings, McClennan, Williams, Le Page, Browne en Ellis. Namen om te onthouden. Het fraaie artikel van Stefan Hendriks helpt daar zeker bij.
Dat vroeger alles beter was is misschien een motto voor knorrepotten en pechvogels. Wie het verhaal leest over de historie van de Heilig Hartschool in Lemelerveld weet dat dit in het onderwijs zeker niet over de hele linie opgaat. Niettemin bewaar ik er bijna alleen maar goede herinneringen aan, ondanks hier en daar een tikje. Een jongensschool kende vroeger zo zijn eigen dynamiek.
Er staan in deze aflevering prachtige foto’s. Onder meer van een schilderij waarop Ida de Liefde-Mars staat afgebeeld. Vervaardigd door haar schoonzoon Frans Hazeveld. Daarnaast van een gebrandschilderd raam van de kerk in ’s Heerenberg met daarin, verrassend, het wapen van de (oude) gemeente Dalfsen, ter nagedachtenis aan Jan IJsbrand Galama. Hij is omgebracht in de oorlog en was in de periode 1926-1931 pastoor in Dalfsen. Wellicht de mooiste foto is die van de aanleg van riolering in de Ruitenborghstraat. De uitdrukking “an de schuppe stoan” wordt letterlijk in beeld gebracht. Uiteraard staan er ook toezichthouders bij.
De RD is verkrijgbaar bij het Historisch Centrum Ab Goutbeek Dalfsen, bij de The Read Shop en Primera Jansen in Dalfsen en ook bij supermarkt Wennemars in Oudleusen.
 
Namens de redactie: Jan Sibelt
Rondom Dalfsen nr 91  december 2017      

Het Wapen van Teusink in Rondom Dalfsen

Terwijl mensen tegenwoordig zich buitenshuis op een heleboel plaatsen kunnen vermaken waren de mogelijkheden daartoe in pakweg de vijftiger jaren maar heel beperkt. Het begrip Kulturhus was in Nederland nog niet uitgevonden. Toch had elk beetje dorp wel een gelegenheid, een zaal, plek waar verenigingen oefenden, uitvoeringen werden gegeven, werd vergaderd, verkeringen ontstonden, kattenkwaad werd uitgehaald en werd getapt. Zo ook in Dalfsen. Dat blijkt uit het nieuwe nummer van Rondom Dalfsen.
Op de hoek van de Ruitenborghstraat en de Schoolstraat staat nu een wooncomplex. Tot voor een paar jaar stond daar het café Het Wapen van Dalfsen. Daarvóór was deze zaak genoemd  naar de eigenaar: de familie Teusink. De familiegeschiedenis en het ontstaan van het pand worden uitvoering beschreven. Het begon klein en werd allengs uitgebreid met een zaaltje, een biljart en een provisorisch toneel. Zang- en toneelverenigingen repeteerden er en gaven er uitvoeringen. Jaarlijkse hoogtepunten voor veel mensen. Bruiloften waren er. De gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren was er vaste gast. Heel veel vergaderingen en bijeenkomsten van allerlei groeperingen. En er werd geschonken. Later was zelfs te merken dat Rosengaerde op loopafstand lag. Wat een tijd. Om over het halen van patat en ijsjes maar niet te spreken.
Spreken deed Dieks Meulman wel tegenover de RD. En hij heeft te vertellen gezien de lengte van het artikel dat aan hem gewijd is. Over de Marshoek (waar hij al meer dan 90 jaar woont), zijn familie, over het rotmeesterschap, over de oorlog, over de Kippenschure en over de veranderingen in het boerenbedrijf. Dat laatste onderwerp kennen wij allemaal. Maar wie weet nog dat er een treinhalte in de Marshoek was, dat er met fosforbommen boerderijen in de brand werden geschoten en dat koeienkadavers  in bomkraters naast het spoor werden begraven. Dieks wel. Hij moest al vroeg zijn mannetje staan als katholieke jongen in een verzuilde omgeving. Kinderen konden hard zijn tegenover elkaar. En eenmaal boer werden ze de beste buren van elkaar.
De verzuiling tussen geloofsrichtingen blijkt ook uit de moeizame totstandkoming van een christelijke school in Lemelerveld. Hervormden en gereformeerden hadden verschillende denkbeelden over de wenselijkheid van een School met den Bijbel. Uiteindelijk kwam het in 1919 toch nog goed met de  school, die tegenwoordig De Regenboog heet.
Vandaag de dag is er veel te doen over openstelling van winkels. Dat was 100 jaar geleden anders. In een advertentie in een ODC uit 1917 delen de Dalfser winkeliers doodleuk mee dat alle winkels alle doordeweekse dagen om 9 uur ’s avonds sluiten. Op zaterdag dus nog langer open. Dat noemen wij nu klantgerichtheid. In diezelfde krant werd aangekondigd dat een aftandsch merriepaard publiek te koop werd aangeboden. Kom daar nu eens om.
Wie het nummer niet thuiskrijgt kan het beste lid worden van de HKD. Of een los nummer kopen bij The Readshop, bij Primera of bij de 50-jarige Wennemars in Oudleusen. Goed leesvoer voor Prettige Kerstdagen!
 
Namens de redactie, Jan Sibelt.
Rondom Dalfsen nr 90 september 2017

Over het einde in Rondom Dalfsen
 
Het is ongetwijfeld toeval dat het septembernummer van Rondom Dalfsen begint met een overzicht door Hans Veluwenkamp van de historie van het woonzorgcentum Rosengaerde en eindigt met een uitleg door Ab Goutbeek van de indeling en de bijzondere graven op de Algemene Begraafplaats aan de Ruitenborghstraat.
Uit het Rosengaerde artikel blijkt dat het collectief zorgen voor en huisvesten van oudere mensen, minder mobiele en/of minder bedeelden in Dalfsen een lange geschiedenis kent. Ooit is zelfs de Grutte Moole in gebruik geweest als armenhuis voor zogenaamde bestedelingen. Dat waren toen niet alleen ouderen. Later werd het wel een oude mannen- en oude vrouwenhuis. In 1962 startte de bouw van Rosengaerde. Het ging daar in het begin anders aan toe dan heden ten dage. Er waren mensen die beslist alleen maar pompwater wilden, mensen die vasthielden aan klederdracht, standsverschillen die tot verschil in behandeling leidden, van alles kwam voor volgens Joke Wesselink. Het anders denken over de zorg komt ook tot uitdrukking in de terminologie die in de loop van de tijd is gebruikt voor de voorzieningen: van armenhuis, oude mannenhuis, tehuis voor ouden van dagen, bejaardenhuis tot woonzorgcomplex.
Complex is de geschiedenis van het volleyballen in Dalfsen niet. Het begon met wat groepjes die tegen elkaar speelden, oefenen in de hal van de Boerenbond of in de melkfabriek en zo, en het resultaat is een bloeiende vereniging Dalvo, een recreanten vereniging HandsUp en een groot en traditioneel zomeravondtoernooi. Medewerkers van de gemeente Dalfsen speelden in het begin een belangrijke rol.
De gemeente Dalfsen heeft zich ook intensief bemoeid met de stichting  van een openbare school in Dalmsholte/Doktersbrug nabij de brug over het Overijssels kanaal bij het Weerdhuis. De oudste school van Lemelerveld en omstreken. Dat blijkt uit een vervolgartikel over verdwenen of verlaten scholen in Lemelerveld. De onderwijs methoden en de positie van de onderwijzer zijn drastisch veranderd. Een forse corrigerende tik was destijds heel normaal. Thuis waren de ouders de baas, op school de meester. Belabberde huisvesting, naar hedendaagse maatstaven, was ook heel gewoon. Een enorme kolenkachel midden in de klas was heel gewoon zoals een fraaie foto uit een vijftiger jaren klas van meester Metselaar bewijst.
Ook is er aandacht voor de niet meer in gebruik zijnde openbare school op de hoek van de Dalmsholterweg en de Dalmsholterdijk.
De Rondom Dalfsen – gratis voor leden – is verkrijgbaar in het Historisch Centrum , bij Primera Jansen en The Readshop in Dalfsen en bij supermarkt Wennemars in Oudleusen. 

Rondom Dalfsen nr 89 april 2017                                                

Deze week verschijnt nummer 89 van de Rondom Dalfsen, het blad van de Historische Kring. Daarin wordt nauwkeurig beschreven hoe drie generaties van de familie De Graaf in de vorige eeuw houtskool fabriceerde. Daar kwam heel veel vuur en rook aan te pas. Zoals uit de bijgeplaatste foto’s valt af te leiden. Houtskool branden was een vak, net zoals dat van brandweerman. Dat blijkt uit het artikel dat de geschiedenis van de Dalfser Brandweer weergeeft. Een geschiedenis die niet minder dan 225 jaren beslaat. In die periode maakte de Brandweer een ontwikkeling door die een weerspiegeling is van de technisch-maatschappelijke vooruitgang. Van blussen met emmertjes water, via een handbediende brandspuit naar een professioneel optreden bij enorme branden en grote ongelukken. Zoals die in 1973 op de Hessenweg.

Het Paasvoetbal - nu Schoolvoetbal geheten - kent niet zo’n lange historie, maar daar doen de meisjes inmiddels wel volop mee, terwijl dat bij de Brandweer nog maar mondjesmaat het geval is. Een grote fotorapportage geeft een doorsnede van de deelnemende teams namens de scholen over de jaren heen.

Tenslotte wordt de herkomst van de naam Mataram uit de doeken gedaan. Het zal geen verbazing wekken dat de oorsprong te vinden is op het eiland Java.

Losse nummers van Rondom Dalfsen zijn te verkrijgen bij Primera Jansen en The Read Shop in Dalfsen en bij supermarkt Wennemars in Oudleusen.Rondom Dalfsen nr 88 december 2016            

Het decembernummer van Rondom Dalfsen, het blad van de Historische Kring, besteedt veel aandacht aan de eerste 20 jaren van het schoolvoetbaltoernooi dat ook nu nog jaarlijks in de gemeente Dalfsen wordt gehouden. Vanaf de oprichting in 1959/1960 tot 1979 speelde politieagent Zelle een sleutelrol in de organisatie. Met drie collega’s stond hij aan de basis van wat toen het paasvoetbal werd genoemd.

In groot contrast daarmee is de beschrijving die Grada Bruggeman geeft van een stel doodshemden die de Historische Kring ooit van Sander van ’t Zand ontving.

Ab Goutbeek is weer vertegenwoordigd met een nauwkeurige omschrijving van de tuin, genoemd de lusthof, van huize Mataram.

Kinderen die in 1977 op de Schakel zaten zijn toen op de foto gekomen en recent weer, zo is te zien in deze aflevering.

De bekende Sallandse dichteres Johanna van Buren schreef een vers over het Nakend Eersien. Nu blijkt dat een boerderij in het buitengebied van Dalfsen eveneens naar het sneeuwklokje is vernoemd.


Rondom Dalfsen nr 87 september 2016

Pronkrollen van juffrouw Anna Roebersen

De geschiedenis van smederij Veldhuis, hoek Julianastaat – Ruitenborghstraat door de dames Gertha Pierhagen-Veldhuis, Adry Zevenbergen en Grada Bruggeman.

Bigamie of meineed, door Herman Nijeboer.

De historie van 2 Lemelerveldse scholen: de Heideparkschool en de school in de Wolthaarshoek, door Jan Sibelt

Dalfsenaren die in 1944 de christelijke kleuterschool bezochten zien zich wellicht terug op een foto van die klas.

Dank aan onze sponsoren


Rondom Dalfsen nr 86 heeft een A- en een B-kant

Rondom Dalfsen nr 86  april 2016    A-kant

Inhoudsopgave:
 
Plaggen steken in Oudleusen - Willie van Oenen

Een huwelijksgedicht uit 1859 - Jan Brunnekreef

Opnieuw in beeld: De postbestellers PTT Dalfsen

Met dank aan onze sponsoren - prachtig in kleur
Rondom Dalfsen nr 86 Special  april 2016   B-kant

Dalfsen ca 1450 jaar geleden

De Merovingische vondsten in Dalfsen

Elitegraven uit de Vroege Middeleeuwen ontdekt in Dalfsen

De heer en vrouwe van Oosterdalfsen

Gedicht: Aan Heer en Dame van Oosterdalfsen - Dea Jansen


Rondom Dalfsen nr 85  december 2015 
                                                                                 
Kipperije:  Jan Brunnekreef
Dalfser Courant 100 jaar geleden 1915
Het erve Wennemars Brinkweg:  Ab Goutbeek
Hongerwinter:  Ben Kloosterman
Middenpagina
Hongerwinter, trekkers op de Hessenweg Olieverf 1944
W. Meiling, onderwijzer uit Oudleusen
Jan Zielman – Orrelmeester
James Kemp
De Buurschap en de Marke Emmen (deel 1)
Walter Beekers
Opnieuw in Beeld:  RK Herenkoor Dalfsen 1976
Sponsoren
Heden en Verleden:  De Viersprong
Op de voorpagina:  Jan Zielman

                                 Eerdere nummers van Rondom Dalfsen:
 
  Rondom Dalfsen 80 Rondom Dalfsen 75
Rondom Dalfsen 84 Rondom Dalfsen 79 Rondom Dalfsen 74
Rondom Dalfsen 83 Rondom Dalfsen 78 Rondom Dalfsen 73
Rondom Dalfsen 82 Rondom Dalfsen 77 Rondom Dalfsen 72
Rondom Dalfsen 81 Rondom Dalfsen 76 Rondom Dalfsen 71

Van de meeste uitgaven zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij de HKD in de Trefkoele+.
De nummers 1 t/m 70 zijn digitaal in te zien op MijnStadMijnDorp


Van de nummers 1 -  80 van "Rondom Dalfsen" zijn 2 indexen samengesteld, waarin gezocht kan worden.
Deze kunt u vinden door er op te klikken.

Beschrijving Rondom Dalfsen  nr 1 - 80        Artikelen en gedichten Rondom Dalfsen nr 1 - 80                                                 Losse nummers zijn verkrijgbaar bij:


The Readshop SchuurmanPrimera Jansen kantoorshop Dalfsen BVSupermarkt Wennemars Oudleusen

en ... bij de Historische Kring in de Trefkoele+.


Over Ons


Het bestuur
Beschrijving verwerking persoonsgegevens HKD 2018
Agenda jaarvergadering 28 januari 2019
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom DalfsenWerkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Links


Cultuur Historie Kunst.

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

EnglishFotoalbumsSponsoren


Sponsorcommissie

DNA van Dalfsen


Projectplan
Kapstok