slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

HKD 25 jaar


De Historische Kring Dalfsen viert 25-jarig bestaan op 18 mei 2013

Het is een zeer geslaagde dag geworden.
Eerst de receptie waar we zo'n 150 personen welkom mochten heten.
Bijzonder waren de optredens van het historisch muziekgezelschap "Mycelium" uit Deventer dat uitstekend inspeelde op ons jubileum, voor, tussen en na de speeches. 
Vervolgens kon de expositie in het gebouw bij de Westermolen worden bekeken en kon ook de Westermolen zelf worden bezichtigd. Vooral de expositie trok veel aandacht en bracht veel oude herinneringen omhoog.
In de expositieruimte was ook de prijsuitreiking van de fotopuzzel in het decembernummer van Rondom Dalfsen.
Om 18.00 uur gingen de ruim 100 vrijwilligers voorafgegaan door Mycelium wandelend naar het Beatrix-gebouw waar een gezellige avond volgde met een warme hap en een drankje.
Het Bestuur en de Lustrumcommissie kunnen terug zien op een zeer geslaagde jubileumviering.         
     
     De winnaars van de fotopuzzel: 

     1. G.J. Knopert
     2. Ryan Havinga (op de foto)
     3. A.G. Mestebeld
   
     De prijsuitreiking werd verzorgd door Jan Rosink en
     Jan Willem Brinkman van de
     werkgroep Foto- en beeldmateriaal.
    

       

    Het historisch muziekgezelschap "Mycelium" zorgt voor de
    vrolijke noot tijdens de receptie en de wandeling naar het
    Beatrix-gebouw.
    Ab Goutbeek (mede-oprichter van de HKD en lid vanaf
    het eerste uur) en echtgenote Tiny worden in het
    zonnetje gezet.    Voorzitter Hans de Boer over het ontstaan van de HKD:

    - Henk Snel, en de broers Johan en Ab Goutbeek,
       wilden meer aandacht voor het 'gisteren' van Dalfsen

    - Geld mag niet altijd de doorslag geven

    - De aanbieding van de jubileumuitgave in december aan 
      een verraste Ab Goutbeek

    - Ik wil graag alle leden en vooral onze actieve leden, sponsors,
      de gemeente Dalfsen en vele anderen bedanken voor hun steun en inzet in
      de afgelopen 25 jaar aan de Historische Kring Dalfsen.

    Wethouder Maurits von Martels over de verdienste
    van de HKD:

    - In historisch opzicht een jonge vereniging

    - Al bij de geboorte een volwassen indruk

    - De rijke historie van Dalfsen is de moeite waard om te
      onderzoeken en te beschrijven

    - De Historische Kring kan een optimistisch geluid
      laten horen

    - Ik spreek de wens uit dat de politiek in Dalfsen blijvend aandacht voor uw
      werkzaamheden zal onderhouden

    - Wie zijn geschiedenis niet kent, kan het heden niet doorgronden noch zijn
      toekomst richting geven.

 Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English