slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Inventaris HKD


Inventaris van de Historische Kring Dalfsen:

1. Advertenties en kaarten; geïndexeerd op naam en jaar:
    a. Overlijden, ter inzage en kopie  te verkrijgen.
    b. Huwelijk en jubileum, ter inzage en kopie te verkrijgen.
    c. Geboorte, ter inzage en kopie te verkrijgen. 
 
2. Groeps-, familie- en gemeentefoto's; met  beschrijving geïndexeerd. 
    ± 1000 Prentbriefkaarten; gehele collectie wordt geïndexeerd.
    Er is een aantal prachtige posters te verkrijgen.

3. Tekeningen van Johan Goutbeek, ca. 500 prachtige exemplaren.

4. Bewoners Dalfsen 1832-1950:
    Straatnamen in Dalfsen omstreeks 1950 met namen van bewoners.
    Beschrijving van burgers en oude beroepen.

5. Boeken:
    Totaal ± 1000 titels Algemeen
    ± 500 Titels werkgroep '39-'45
    Tijdschriften historische verenigingen van Overijssel.    
    Tijdschriften van Dalfser verenigingen.
    "Rondom Dalfsen" tot en met nr. 76.
    Inventaris boeken van de "Van Dedems".
    Deze collectie is gehuisvest bij het HCO te Zwolle
    Archief van Plaatselijk Belang Lemelerveld, wordt uitgezocht en geïndexeerd.
   
    De Oprechte Dalfser Courant.
 Deze is van 1891 – 1997 te raadplegen op microfiches.
    Vanaf 1963 tot heden zijn de papieren kranten in te zien.

6. Dalfser Encyclopedie: 
    Artikelen Salland.
    Archeologie tijdschaal, bewonerssporen, ijzertijd.
    Archeologische vondsten gedaan bij Gerner.
    Begraafplaatsen. 
    Belasting registers.
    Cultuur, kunstenaars, schrijvers, dichters en schilders.
    Energievoorziening. 
    Familienamen en de betekenis ervan.
    Joodse families in Dalfsen.
    Geldwaarden en maten en gewichten uit vroegere jaren.
    Gezondheidszorg. 
    Kerkgenootschappen.
    Monumenten in Dalfsen.
    Onderwijs.
    Oorlogen, zie Documentatie '39 - '45.
    Verkeer en vervoer. 
    Veldnamen. 


7. Gebouwen:                                                                                 
    Boerderijen, bewoners,
    Buitenplaatsen overzicht.
    Bakhuisjes overzicht op Google Earth.
    Bedrijfsgebouwen.
    Kastelen overzicht en afbeeldingen.
    Molens, korenmolens in Dalfsen, geschiedenis van.
    Woningen en winkels in de Prinsen- en Ruitenborghstraat.

8. Cichoreifabriek:        
    De geschiedenis. 
                                        
9. Grafzerken:
    Begraafplaatsen, teksten en foto's, op naam gesorteerd.
    Hoonhorst, Ruitenborghweg, Welsum, Wilhelminastraat.
 
10. Genealogie;
      Gezinsreconstructies in Aldfaer, Windows Programma om stamboom te maken.
      Belastingen schattingsregister.
      Burgerlijke stand na 1811, aktes.
      Doop, Trouw en Begraven voor 1812, aktes.
      Kerken, lidmaten.
      Kwartierstaten, op naam van burgers. Op overzichtelijke wijze in kaart gebracht.
      Naamsaannemingen die gedaan werden na 1811.
      Naslagwerken, weerbare mannen na 1811.
      Woordenboek Genealogie,                                                            
      Woordenlijst Latijns en Middeleeuws.
      Rechterlijk Archief, inventaris van akten.
      Scholen leerlingregisters.                                                                           
      Volkstellingen. 1748, 1795, en1811.                                                  
      Bevolkingregister 1830-1938, 29 delen, HCO Zwolle. 

11. Kadaster:                   
      Dalfsen, minuutplans (kaarten) 1832 eigenaren.
      Nieuwleusen, minuutplans 1832.
      Kadastraal atlas van Dalfsen met veldnamen.
      DVD Kadastrale atlas van Overijssel.

12. Leeuwarder Courant; Advertenties uit de jaren 1800-1899.    

13. De geschiedenis van Dalfsen in beeld overgezet van oude films op DVD's.

      

Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English