slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Contact

ContactOp deze pagina vindt u:

-  Het bezoekadres
-  Het secretariaat
-  Info voor algemene vragen
-  Het banknummer
-  De openingstijden
-  De werkgroepen met e-mailadres en contactpersonen
-  Ledenadministratie en lid worden.


Bezoekadres van de Historische Kring Dalfsen:

Historisch Centrum Dalfsen Trefkoele+
Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen
0529-436611 (tijdens openingstijden)Probleem met e-mailadres op onze website:

 

Secretariaat:    secretariaat@historischekringdalfsen.nl


Voor algemene vragen:    info@historischekringdalfsen.nl


Het banknummer van de Historische Kring Dalfsen: NL73 RABO 0312 8942 60


 

De werkgroepen met e-mailadres en contactpersonen:
 
Werkgroepen                                        e-mailadres Contactpersoon Tel.
Genealogie                genealogie@historischekringdalfsen.nl Joke Wesselink 0529 432732
Boerderij- en veldnamenonderzoek veldnamenonderzoek@historischekringdalfsen.nl Anton de Ruiter 0529 434281
Foto- en beeldmateriaal fotoarchief@historischekringdalfsen.nl Jan Rosink 0529 431383
Documentatie '39-'45 1939-1945@historischekringdalfsen.nl Henk Makkinga 0529 431788
Historische Werkgroep Oudleusen oudleusen@historischekringdalfsen.nl Willie van Oenen 0529 471242
Historische Werkgroep Lemelerveld lemelerveld@historischekringdalfsen.nl Rien de Greef 0572 371742
Historische Werkgroep Hoonhorst hoonhorst@historischekringdalfsen.nl Margreet Oosterwijk 0529 402021
'Dalser' dialect dalfserdialect@historischekringdalfsen.nl Jan Sibelt 0529 431064
Digitalisering digitalisering@historischekringdalfsen.nl Gert Klomp 0529 431944
Documentatie Dalfsen documentatiedalfsen@historischekringdalfsen.nl Ab Goutbeek 0529 431481
Coördinatieteam coordinatie@historischekringdalfsen.nl Vacature  
Open Monumentendag om@historischekringdalfsen.nl Bea van der Vegt 0529 432894
Activiteiten activiteiten@historischekringdalfsen.nl Hans Aalders 0529 433684
Archeologie archeologie@historischekringdalfsen.nl Ab Goutbeek 0529 431481Ledenadministratie en lid worden.

Nieuwe leden kunnen informatie opvragen bij:

De ledenadministratie:


Herman Nijeboer
Kuipersweg 5
7721 KN  Dalfsen
Telefoon 0529-432688
E-mail: ledenadministratie@historischekringdalfsen.nl

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.


Over Ons


Het bestuur
Beschrijving verwerking persoonsgegevens HKD 2018
Agenda jaarvergadering 28 januari 2019
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom DalfsenWerkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Links


Cultuur Historie Kunst.

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

EnglishFotoalbumsSponsoren


Sponsorcommissie

DNA van Dalfsen


Projectplan
Kapstok