slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Exposities, collectie, vrijwilligers en educatie

Exposities

In het Historisch Centrum Dalfsen heeft de werkgroep Documentatie '39-'45 continu een expositie staan. Afhankelijk van het succes en de interesse van de mensen blijft de expositie zo'n 6 tot 18 maanden staan. Door middel van foto's, documenten en voorwerpen die de werkgroep tot haar beschikking heeft gekregen proberen de vrijwilligers van de werkgroep een overzichtelijk verhaal te creëren van gebeurtenissen in en om de gemeente Dalfsen.
Voor actuele informatie over de huidige expositie kunt u contact opnemen met de werkgroep.
U kunt ook gewoon eens binnenlopen.


Canadese kaartentas gevonden in april 1945 te Lemelerveld.
 

Collectie

Sinds 2000 proberen de vrijwilligers van de werkgroep Documentatie '39-'45 zoveel mogelijk waardevolle voorwerpen, documenten, foto's, boeken, enz. betreft de Tweede Wereldoorlog te verzamelen.
De collectie bestaat inmiddels uit ongeveer 800 voorwerpen, 300 hangmappen vol waardevolle documenten en meer dan 200 boeken.
Mocht u interesse hebben om deze collectie te komen bekijken dan kunt u het beste even een afspraak maken met de werkgroep. U mag natuurlijk ook gewoon eens binnenlopen.

Mocht u zelf in het bezit zijn van een waardevol voorwerp betreft de Tweede Wereldoorlog dan zou de werkgroep het zeer op prijs stellen als dit toegevoegd mag worden aan de collectie (al dan niet in bruikleen).


Militaire uniformen m.b.t. de gemeente Dalfsen.

 

Vrijwilligers

De werkgroep Documentatie '39-'45 bestaat op het moment uit 5 vrijwilligers. Deze 5 mannen hebben de mogelijkheid om eens per maand klaar te staan om bezoek te ontvangen. Mocht er geen bezoek komen dan zitten de aanwezige werkgroepleden zeker niet stil. Wekelijks komt er nog nieuwe informatie binnen dat verwerkt en bewaard moet worden. Onderhoud van de voorwerpen is ook een klus die veel tijd kost.
Iedereen heeft zijn eigen specialiteiten. Iemand is handig met computers, de ander weet enorm veel over de Tweede Wereldoorlog en weer een ander kan bijna alles maken met zijn handen.
De werkgroep is dan ook altijd op zoek naar nieuwe werkgroepleden. Jong of oud, wel of geen kennis van de Tweede Wereldoorlog, de werkgroep kan altijd hulp gebruiken. 
Lijkt het u ook leuk om een bijdrage te leveren aan het behoud van de oorlogshistorie in de gemeente Dalfsen neem dan contact op met de werkgroep of loop eens binnen.


 

Educatie

Bijna elk jaar levert de werkgroep Documentatie '39-'45 een bijdrage aan het onderwijs. Al enkele keren heeft de werkgroep tientallen schoolkinderen mogen ontvangen in het Historisch Centrum.
Hier kijken de kinderen hun ogen uit naar alles waar ze tot dusver nog geen weet van hadden.
Mede omdat de gebeurtenissen in hun eigen leefomgeving plaatsgevonden hebben begrijpen de kinderen het vaak beter.
Ook zijn er vrijwilligers van de werkgroep die vóór 4 en 5 mei een bezoek brengen aan een aantal scholen in de gemeente. Tijdens een bezoek krijgen de kinderen foto's te zien en verhalen te horen van wat de oorlog met hun dorp heeft gedaan. Ook krijgen ze de kans om vragen te stellen.
In 2013 heeft de werkgroep informatie aangeleverd voor het maken van een nieuw lespakket voor de 3 Lemelerveldse basisscholen. In 2014 werd het lespakket voor het eerst in gebruik genomen. Het was de bedoeling dat de kinderen zelf op zoek gingen naar wat er precies gebeurd was met een Amerikaanse bommenwerperpiloot die in 1944 per parachute neerkwam bij Dalfsen en uiteindelijk onderdak vond in Lemelerveld.


Educatieve bijdrage op de OBS Heidepark


 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English